Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Upozorňujeme uchazeče, že každá přihláška musí být opatřena potvrzením od lékaře! Žádáme zákonné zástupce, aby na přihlášku uvedli jak svůj telefon, tak i e-mailovou adresu.

Školní přijímací zkouška se uskuteční 6. a 13. května 2021. Upřesňující informace budou zaslány v pozvánce.

Uchazeči oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik; 64-41-L/51 Podnikání denní; 64-41-L/51 Podnikání dálkové NEKONAJÍ žádnou přijímací zkoušku. Celkové hodnocení uchazeče se stanoví na základě hodnocení předchozího vzdělávání a hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Dle "Opatření obecné povahy" č.j.: MSMT-4337/2021-6 zveřejněného dne 15. 3. 2021, výroku X, (k nahlédnutí zde) "Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021 ...".

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. č. 519 326 505 (paní Halmová).

Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022

Kód a název oboruSoučástForma studiaPočet
23-41-M/01 Strojírenství SPŠ 4 roky denní 30
26-41-M/01 Elektrotechnika SPŠ 4 roky denní 90
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy SPŠ 4 roky denní 30
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik SOU 4 roky denní 30
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje SOU 3 roky denní 30
69-51-H/01 Kadeřník SOU 3 roky denní 30
23-51-H/01 Strojní mechanik SOU 3 roky denní 30
23-56-H/01 Obráběč kovů SOU 3 roky denní 20
23-55-H/01 Klempíř SOU 3 roky denní 10
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud SOU 3 roky denní 30
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud SOU 1 rok zkrácenné denní 20
64-41-L/51 Podnikání (nejčastější dotazy) SOU 2 roky denní nástavbové 60
64-41-L/51 Podnikání (nejčastější dotazy) SOU 3 roky dálkové nástavbové 30
63-41-M/02 Obchodní akademie OA 4 roky denní 60

Součásti školy: SPŠ = Střední průmyslová škola; OA = Obchodní akademie; SOU = Střední odborné učiliště

Příprava na přijímací zkoušky

Interaktivní cvičné testy

Pro přihlášení použijte uživatelské jméno "student" (bez uvozovek) a heslo "studentsps" (bez uvozovek):
ČJ 1 - https://e-learning.spsbv.cz/mod/quiz/attempt.php?q=955
ČJ 2 - https://e-learning.spsbv.cz/mod/quiz/attempt.php?q=956
OSP 1 - https://e-learning.spsbv.cz/mod/quiz/attempt.php?q=949
OSP 2 - https://e-learning.spsbv.cz/mod/quiz/attempt.php?q=950
Matika 1 - https://e-learning.spsbv.cz/mod/quiz/attempt.php?q=947
Matika 2 - https://e-learning.spsbv.cz/mod/quiz/attempt.php?q=948

Aplikace InspIS SETmobile

K podpoře žáků při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky převedla Česká školní inspekce testy k jednotným přijímacím zkouškám a společné části maturitních zkoušek použité v minulých letech do elektronické podoby a tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile. Tato aplikace je ke stažení zdarma prostřednictvím Google play, App Store nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je váš chytrý telefon nebo tablet vybaven).

Google Play Transparent borderapple app store iconwindows store icon